Proč baletní škola
Aurora

 
 

Baletní škola Aurora je určena pro pohybově nadané děti se zájmem o tanec. Na naší škole se žáci učí především klasický tanec – balet. Nejmenší děti se s baletem seznamují postupně, na hodinách děláme rytmická a protahovací cvičení, cviky po diagonále a v prostoru. Výuka probíhá hravou a zábavnou formou. Naším cílem je, aby si děti tanec užily, měly z něj radost a těšily se opět na další lekci.


  Baletní školu Aurora mohou navštěvovat děti již od 4 let. 

  Přistupujeme ke každému dítěti individuálně 

  Maximální počet dětí na hodině je 12. 

 Dětem se věnují kvalifikovaní pedagogové, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oboru.

na 3 místech v Praze