Zůstaňte s námi
ve spojení

 

Důležité kontakty na jednom místě

Provozovatel

U Studánky 2
Praha 7, 170 00

Email

info@baletniskolaaurora.cz

Kontaktuje nás, nebo rezervujte hodinu

Zákonný zástupce:
Účastník kurzu:


** S pořizováním a se zveřejňováním fotografií a audiovizuálních záznamů zachycujících Vašeho syna – Vaši dceru a jeho/její činnost a projevy při kurzech a jiných akcích zajišťovaných Baletní školou Aurora (Bc. Barbora Petrová, DiS., IČO: 05428645 - Baletní škola Aurora, dále jen „škola“) pro účely veřejné propagace školy, na internetu, sociálních sítích Facebook, YouTube a Instagram a dalších obdobných sociálních sítích, na nástěnkách umístěných v prostoru TJ Sokol – Letná, případně jiném prostoru provozovny Baletní školy Aurora. Souhlas udělujete na celou dobu docházky Vašeho syna - dcery do školy a na dobu 5 let po ukončení studia ve škole. Vaše souhlasné vyjádření platí v uvedeném rozsahu po uvedenou dobu, pokud nepožádáte písemně o jeho změnu, respektive svůj souhlas neodvoláte.